ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  จังหวัดระยอง โทรศัพท์ : 0-3866-6531 โทรสาร : 0-3866-6530

นายก

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ไลน์

ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย

รายงานทางการเงิน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร

Covid-19

SDGs


ลำดับรายการวันที่
1งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256523 ม.ค. 2566
2งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25649 ธ.ค. 2564
3รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.ชุมแสง จังหวัดระยอง สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 256330 ก.ย. 2563
4งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 256230 ก.ย. 2562
5งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) ประจำปีงบประมาณ 255830 ก.ย. 2558
6งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 255830 ก.ย. 2558
7งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 255830 เม.ย. 2558
8งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 255831 ม.ค. 2558
9ประกาศรายงานรับ-จ่ายประจำปีงบประมาณ 255716 ต.ค. 2557
10งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 255730 ก.ย. 2557
11งบทดลอง(หลังปิดบัญชี) 30กันยายน 255730 ก.ย. 2557
12งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 กันยายน 255730 ก.ย. 2557
13งบทรัพย์สิน 30 กันยายน 255730 ก.ย. 2557
14งบทดทอง (หลังปิดบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 255630 ก.ย. 2556
15ขอส่งงบรายรับ-จ่ายและงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง13 ก.ย. 2555
16ขอส่งงบรายรับ-จ่ายและงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง9 มิ.ย. 2555
17ขอส่งงบรายรับ-จ่ายและงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง6 มิ.ย. 2555
18งบทดลอง 30 กันยายน 255430 ก.ย. 2554
19งบแสดงฐานะการเงิน ปี 255430 ก.ย. 2554

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
3,260
เดือนที่แล้ว
4,269
ปีนี้
34,590
ปีที่แล้ว
37,208
ทั้งหมด
83,168
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 6 86 3,260 4,269 34,590 37,208 83,168 18.206.194.21