ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  จังหวัดระยอง โทรศัพท์ : 0-3866-6531 โทรสาร : 0-3866-6530

นายก

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ไลน์

ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย

รายงานทางการเงิน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร

Covid-19

SDGs


ลำดับรายการวันที่
1 คู่มือการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานกองคลัง25 เม.ย. 2566
2คู่มือปฏิบัติงาน การจัดเก็บภาษีป้าย3 เม.ย. 2566
3คู่มือการปฏิบัติงาน   การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณการ  จัดทำ แผนการใช้จ่ายเงิน3 เม.ย. 2566
4คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น30 มี.ค. 2566
5คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒20 มี.ค. 2566
6พรบ. พระราชบัญญัติ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕20 มี.ค. 2566
7คู่มือ แนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น20 มี.ค. 2566
8คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น16 ก.พ. 2566
9คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น16 ก.พ. 2566
10คู่มือการปฎิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น26 เม.ย. 2565
11ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและพนักงาน อบต.ชุมแสง23 ก.พ. 2565
12นักบริหารงานท้องถิ่น29 เม.ย. 2564
13นักบริหารงานทั่วไป29 เม.ย. 2564
14นักบริหารงานการคลัง29 เม.ย. 2564
15นักบริหารงานช่าง29 เม.ย. 2564
16นักบริหารงานการศึกษา29 เม.ย. 2564
17นักจัดการงานทั่วไป29 เม.ย. 2564
18นักทรัพยากรบุคคล29 เม.ย. 2564
19นักวิเคราะห์นโยบายและแผน29 เม.ย. 2564
20นิติกร29 เม.ย. 2564

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
3,260
เดือนที่แล้ว
4,269
ปีนี้
34,590
ปีที่แล้ว
37,208
ทั้งหมด
83,168
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 6 86 3,260 4,269 34,590 37,208 83,168 18.206.194.21