ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  จังหวัดระยอง โทรศัพท์ : 0-3866-6531 โทรสาร : 0-3866-6530

นายก

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ไลน์

ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย

รายงานทางการเงิน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร

Covid-19

SDGs


ลำดับรายการวันที่
1ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและพนักงาน อบต.ชุมแสง23 ก.พ. 2565
2ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร23 ก.พ. 2565
3นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ปี 2563-256629 เม.ย. 2564
4ประกาศนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล29 เม.ย. 2564
5ประกาศนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 29 เม.ย. 2564
6แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 25668 เม.ย. 2564
7แผนพัฒนาบุคลากร 2564 - 256613 ส.ค. 2563
8มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน2 เม.ย. 2563
9ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.25585 มี.ค. 2563
10แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 25633 ม.ค. 2563
11แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561-256330 ก.ย. 2560

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
3,260
เดือนที่แล้ว
4,269
ปีนี้
34,590
ปีที่แล้ว
37,208
ทั้งหมด
83,168
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 2 86 3,260 4,269 34,590 37,208 83,168 18.206.194.21