ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  จังหวัดระยอง โทรศัพท์ : 0-3866-6531 โทรสาร : 0-3866-6530

นายก

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ไลน์

ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย

รายงานทางการเงิน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร

Covid-19

SDGs


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น27 เม.ย. 2566
2ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 1730 มี.ค. 2566
3ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 1630 มี.ค. 2566
4ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 256330 มี.ค. 2566
5เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการขอใช้บัญชี30 มี.ค. 2566
6ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น30 มี.ค. 2566
7ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา15 มี.ค. 2565
8ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร23 ก.พ. 2565
9ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ อปท พ.ศ.2545แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 17 พ.ศ.256412 ม.ค. 2565
10ประกาศนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล อบต.ชุมแสง29 เม.ย. 2564
11ประกาศ อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. พ.ศ.254518 มิ.ย. 2562
12พระราชบัญญัติการบริหารหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น18 มิ.ย. 2562
13หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนบุคคล พ.ศ.254514 มิ.ย. 2562

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
137
เดือนนี้
3,174
เดือนที่แล้ว
4,269
ปีนี้
34,504
ปีที่แล้ว
37,208
ทั้งหมด
83,082
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 86 137 3,174 4,269 34,504 37,208 83,082 18.206.194.21