ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  จังหวัดระยอง โทรศัพท์ : 0-3866-6531 โทรสาร : 0-3866-6530

นายก

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ไลน์

ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย

รายงานทางการเงิน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร

Covid-19

SDGs


ลำดับรายการวันที่
1เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปีพ.ศ 256627 มี.ค. 2566
21 ก.พ. 66 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25621 ก.พ. 2566
3การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.256630 พ.ย. 2565
4การชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประจำปี พ.ศ.256630 พ.ย. 2565
5ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.25639 ธ.ค. 2564
6ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต30 พ.ย. 2564
7บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.25659 พ.ย. 2564
8ขัั้นตอนการจัดเก็บภาษีป้าย และ ภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง2 พ.ย. 2563
9ขัั้นตอนการขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ ขั้นตอนการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย2 พ.ย. 2563
10ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง(ภดส 1)11 มิ.ย. 2563
11บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.256330 ม.ค. 2563
12ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีป้าย  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง4 พ.ย. 2562
13ขั้นตอนการขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ ขั้นตอนการเก็บค่าขยะมูลฝอย1 พ.ย. 2562

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
3,260
เดือนที่แล้ว
4,269
ปีนี้
34,590
ปีที่แล้ว
37,208
ทั้งหมด
83,168
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 7 86 3,260 4,269 34,590 37,208 83,168 18.206.194.21