ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  จังหวัดระยอง โทรศัพท์ : 0-3866-6531 โทรสาร : 0-3866-6530

นายก

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ไลน์

ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย

รายงานทางการเงิน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร

Covid-19

SDGs


1
22 ก.ย 66  นายสมพร วงษ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง มอบหมายงานให้กองช่างร่วมกับกรมโยธา จังหวัด ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำประแสร์,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

????วันที่ 22 กันยายน 2566????
????‍⚖️นายสมพร วงษ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
มอบหมายงานให้กองช่างร่วมกับกรมโยธา จังหวัด ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำประแสร์

22 กันยายน 2566

 นายสมพร วงษ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้มอบหมายงานให้กับงานนิติกรลงพื้นที่ตรวจกิจการอันตราย ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

นายสมพร วงษ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
ได้มอบหมายงานให้กับงานนิติกรลงพื้นที่ตรวจกิจการอันตราย ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 2

20 กันยายน 2566

นายสมพร วงษ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้มอบหมายงานให้กับงานนิติกรลงพื้นที่ตรวจกิจการอันตราย ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้กและสารเคมีต่างๆ หมู่ที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

นายสมพร วงษ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
ได้มอบหมายงานให้กับงานนิติกรลงพื้นที่ตรวจกิจการอันตราย ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้กและสารเคมีต่างๆ หมู่ที่ 2

20 กันยายน 2566

นายสมพร วงษ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้มอบหมายงานให้กับงานนิติกรลงพื้นที่ตรวจกิจการอันตราย ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้กและสารเคมีต่างๆ หมู่ที่ 7,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

นายสมพร วงษ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
ได้มอบหมายงานให้กับงานนิติกรลงพื้นที่ตรวจกิจการอันตราย ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้กและสารเคมีต่างๆ หมู่ที่ 7

20 กันยายน 2566

นายสมพร วงษ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้มอบหมายงานให้กับงานนิติกรลงพื้นที่ตรวจกิจการอันตราย ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ( การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดรถยนต์ )  หมู่ที่ 3,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

นายสมพร วงษ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
ได้มอบหมายงานให้กับงานนิติกรลงพื้นที่ตรวจกิจการอันตราย ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ( การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดรถยนต์ ) หมู่ที่ 3

20 กันยายน 2566

นายสมพร วงษ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้มอบหมายงานให้กับงานนิติกรลงพื้นที่ตรวจกิจการอันตราย ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการอื่นๆ ( การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ ) หมู่ที่ 3 ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

นายสมพร วงษ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
ได้มอบหมายงานให้กับงานนิติกรลงพื้นที่ตรวจกิจการอันตราย ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการอื่นๆ ( การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ ) หมู่ที่ 3

20 กันยายน 2566

20 ก.ย. 66 นายสมพร วงษ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ร่วมกับงานป้องกันฯลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากช้างป่าทำลายรั้วสวนยางของชาวบ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

วันที่ 20 กันยายน 2566 
นายสมพร วงษ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
ร่วมกับงานป้องกันฯลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากช้างป่าทำลายรั้วสวนยางของชาวบ้าน

20 กันยายน 2566

19 ก.ย. 66  นายสมพร วงษ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ร่วมกับ พัฒนาชุมชนอำเภอวังจันทร์ ได้มอบทุน กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อมอบให้แก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

????วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566
นายสมพร วงษ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ร่วมกับ พัฒนาชุมชนอำเภอวังจันทร์ ได้มอบทุน กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อมอบให้แก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส

19 กันยายน 2566

13 ก.ย. 66 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ลงพื้นแจกถังขยะเปียกให้กับ ส.อบต. หมู่ที่1 - หมู่ที่8 เพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย และให้ส.อบต.นำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านทุกครัวเรือน เพื่อให้ชาวบ้านได้ช่วยกันลดโลกร้อนและคัดแยกเศษอาหารที่ถูกวิธี,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ลงพื้นแจกถังขยะเปียกให้กับ ส.อบต. หมู่ที่1 - หมู่ที่8 เพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย และให้ส.อบต.นำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านทุกครัวเรือน เพื่อให้ชาวบ้านได้ช่วยกันลดโลกร้อนและคัดแยกเศษอาหารที่ถูกวิธี

13 กันยายน 2566

8 ก.ย.66  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไผ่ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  จัดโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น "กีฬาพื้นบ้าน" โดยมีคณะครูภูมิปัญญากีฬาพื้นบ้านตำบลชุมแสง มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไผ่,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

วันที่ 8 กันยายน 2566 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไผ่

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง 

จัดโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น "กีฬาพื้นบ้าน" โดยมีคณะครูภูมิปัญญากีฬาพื้นบ้านตำบลชุมแสง มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไผ่

08 กันยายน 2566

7 ก.ย.66  นายสมพร วงษ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง มอบหมายงานให้ นายมานิจ รัตนบัลลังก์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงร่วมกับโรงพยาบาลวังจันทร์และงานป้องกันลงพื้นที่พ่นควันไล่ยุงและแจกทรายอะเบทในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านคลองไผ่,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

วันที่ 7 กันยายน 2566
นายสมพร วงษ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
มอบหมายงานให้ นายมานิจ รัตนบัลลังก์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงร่วมกับโรงพยาบาลวังจันทร์และงานป้องกันลงพื้นที่พ่นควันไล่ยุงและแจกทรายอะเบทในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านคลองไผ่

07 กันยายน 2566

1 ก.ย. 66 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงจัดโครงการฝึกอบรมและสร้างเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้ เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองคืการบริหารส่วนตำบลชุมแสง,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

วันที่ 1 กันยายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงจัดโครงการฝึกอบรมและสร้างเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้ เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองคืการบริหารส่วนตำบลชุมแสง

01 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงจัดโครงการ ลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2566 - 2570 )   ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงจัดโครงการ ลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2566 - 2570 )   

31 สิงหาคม 2566

31 ส.ค. 66  นายสมพร วงษ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพระราชดำริ (ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน) ณ รพ.สต. บ้านเขาตาอิ๋น หมู่ที่ 5,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

วันที่ 31 สิงหาคม 2566
นายสมพร วงษ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพระราชดำริ (ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน)
ณ รพ.สต. บ้านเขาตาอิ๋น หมู่ที่ 5

31 สิงหาคม 2566

31 ส.ค. 66 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงจัดโครงการพระราชดำริ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ณ รพ.สต.บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

วันที่ 31 สิงหาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงจัดโครงการพระราชดำริ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ณ รพ.สต.บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2

31 สิงหาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 30  (436 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
3,260
เดือนที่แล้ว
4,269
ปีนี้
34,590
ปีที่แล้ว
37,208
ทั้งหมด
83,168
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 8 86 3,260 4,269 34,590 37,208 83,168 18.206.194.21