ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  จังหวัดระยอง โทรศัพท์ : 0-3866-6531 โทรสาร : 0-3866-6530

นายก

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ไลน์

ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย

รายงานทางการเงิน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร

Covid-19

SDGs


1
8 ก.ย. 66 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไผ่ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  จัดโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น "กีฬาพื้นบ้าน" โดยมีคณะครูภูมิปัญญากีฬาพื้นบ้านตำบลชุมแสง มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไผ่,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

วันที่ 8 กันยายน 2566 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไผ่

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง 

จัดโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น "กีฬาพื้นบ้าน" โดยมีคณะครูภูมิปัญญากีฬาพื้นบ้านตำบลชุมแสง มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไผ่

08 กันยายน 2566

25 ส.ค. 66 จัดโครงการการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 สถานที่ 1 ไปรษณีไทย สถานที่ 2 สถานีตำรวจภูธรวังจันทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไผ่,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

????ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไผ่????
วันที่ 25 สิงหาคม 2566
จัดโครงการการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566
สถานที่ 1 ไปรษณีไทย
สถานที่ 2 สถานีตำรวจภูธรวังจันทร์

25 สิงหาคม 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไผ่ จัดกิจกรรมดำเนินการตามแนวทางบูรณาการกิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

????ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไผ่????
จัดกิจกรรมดำเนินการตามแนวทางบูรณาการกิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

08 สิงหาคม 2566

27 ก.ค. 66 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง นำโดย นายสมพร วงษ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงร่วมกับโรงเรียนบ้านคลองไผ่และศูนย์เด็กเล็กคลองไผ่ร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ วัดคลองไผ่,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง นำโดย นายสมพร วงษ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงร่วมกับโรงเรียนบ้านคลองไผ่และศูนย์เด็กเล็กคลองไผ่ร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา
ณ วัดคลองไผ่
27 กรกฎาคม 2566

25 ก.ค. 66  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองไผ่จัดโครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองไผ่,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองไผ่จัดโครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองไผ่
25 กรกฎาคม 2566

26 ส.ค. 2565 กองการศึกษาฯ จัดโครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา ณ ศพด.บ้านคลองไผ่,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th
26 สิงหาคม 2565

12 ก.ค. 65 ศพด.บ้านคลองไผ่ จัดโครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ.วัดคลองไผ่,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th
12 กรกฎาคม 2565

8 กรกฎาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไผ่ จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

8 กรกฎาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไผ่ จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไผ่ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวังจันทร์และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังจันทร์ มาให้ความรู้ด้านสุขภาพของบุตรหลานแก่ผู้ปกครอง

08 กรกฎาคม 2565

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไผ่ ภายใต้การบริหารงานของกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และซักซ้อมมาตรการการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

18 มิถุนายน 2564

โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จัดโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไผ่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่เด็ก คณะครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้สามารถช่วยเหลือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ และเพื่อให้ผู้เข้ารับ การอบรมมีความเข้าใจทักษะวิธีการป้องกัน การระวังตัว การเอาตัวรอด รวมถึงการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น และตระหนักถึงความสำคัญของการปฐมพยาบาล เบื้องต้น โดยทีมวิทยากรทีี่มีความชำนาญจาก สมาคมกู้ภัยบูรพาร่วมใจอำเภอวังจันทร์

05 เมษายน 2564

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (10 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
3,260
เดือนที่แล้ว
4,269
ปีนี้
34,590
ปีที่แล้ว
37,208
ทั้งหมด
83,168
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 8 86 3,260 4,269 34,590 37,208 83,168 18.206.194.21