ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  จังหวัดระยอง โทรศัพท์ : 0-3866-6531 โทรสาร : 0-3866-6530

นายก

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ไลน์

ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย

รายงานทางการเงิน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร

Covid-19

SDGs


1
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

 5 สิงหาคม 2565
งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จัดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
เพื่อให้ผู้สูงอายุเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจรวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันให้เหมาะสมพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
ในการนี้มีผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เข้าร่วมโครงการและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี
โครงการจัดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ

 
08 สิงหาคม 2565

16-17 มิถุนายน 2565 งานพัฒนาชุมชน จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน และกลุ่มอาชีพต่างๆ (การทำเบเกอรี่ และซาลาเปา),องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

 16-17 มิถุนายน 2565
 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.ชุมแสง
 จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน และกลุ่มอาชีพต่างๆ
(การทำเบเกอรี่ และซาลาเปา) เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่กลุ่มสตรี และกลุ่มอาชีพต่างๆ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนให้มีประสิทธิภาพและสามารถต่อยอดสร้างอาชีพและสร้างรายได้ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
 ได้รับเกียรติจากวิทยากร ครูตุ๊ก ขนิษฐา ชัยชาญกุล วิทยากรผู้มีความชำนาญ เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการทำอาหารมากมาย
???? โครงการจัดเสร็จสิ้นแล้ว การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

18 มิถุนายน 2565

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (2 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
3,260
เดือนที่แล้ว
4,269
ปีนี้
34,590
ปีที่แล้ว
37,208
ทั้งหมด
83,168
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 4 86 3,260 4,269 34,590 37,208 83,168 18.206.194.21