ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  จังหวัดระยอง โทรศัพท์ : 0-3866-6531 โทรสาร : 0-3866-6530

นายก

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ไลน์

ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย

รายงานทางการเงิน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร

Covid-19

SDGs


นางชุติกาญจน์ สนธิ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 092-8898841


ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนายอานนท์ โยมญาติ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนายณัฐสิทธิ์ บุญธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวพลอยชนก แคนชัย
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ


ว่าง
นิติกรปฏิบัติการว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ/
ชำนาญการ


ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ


-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยปฎิบัติงาน


นางสาวกมลนัทธ์ สิทธี
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน


นางสาววัลลยา แสงอรุณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาววราภรณ์ บุญยั่งยืน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายอมร ยิ้มชื่น
พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบาน.ส.วัชรินทร์ เจริญพร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนายชัชวาล เหมือนจันทร์เชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนางสาวกาญจนวรรณ สุขสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวเสาวลักษณ์ สุทธิสถิตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายณัฐวุฒิ เสียงประเสริฐ
ผู้ช่วยนิติกร


นางสาวปานใจ สุขเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายอำพล เก็บรักษา
คนงานนายกิตติพงษ์ สมคิด
คนงาน


นางสาวพรจิตรา แสงภารา
คนงาน


นายเลิศชาย มั่งคั่ง
พนักงานขับรถยนต์นางสาววงเดือน อริยสัจ
แม่บ้านสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
3,260
เดือนที่แล้ว
4,269
ปีนี้
34,590
ปีที่แล้ว
37,208
ทั้งหมด
83,168
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 8 86 3,260 4,269 34,590 37,208 83,168 18.206.194.21