ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  จังหวัดระยอง โทรศัพท์ : 0-3866-6531 โทรสาร : 0-3866-6530

นายก

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ไลน์

ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย

รายงานทางการเงิน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร

Covid-19

SDGs


1
ข่าวสารฝากประชาสัมพันธ์จากงานสาธารณสุข    เรื่อง ไข้เลือดออกและการเฝ้าระวัง,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

ข่าวสารฝากประชาสัมพันธ์จากงานสาธารณสุข
   เรื่อง ไข้เลือดออกและการเฝ้าระวัง

20 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้รับเกียรติบัตร  การเข้าร่วมดำเนินงาน "ตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
ได้รับเกียรติบัตร การเข้าร่วมดำเนินงาน "ตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน

14 กันยายน 2566

ข่าวสารฝากประชาสัมพันธ์ จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง"การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2566",องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

ข่าวสารฝากประชาสัมพันธ์ จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน

เรื่อง"การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2566"

08 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นรุกล้ำทางสาธารณะ   การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นรุกล้ำทางสาธารณะ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

ประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นรุกล้ำทางสาธารณะ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นรุกล้ำทางสาธารณะ

08 สิงหาคม 2566

ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักแผ่นดิน  ประจำปี2566     วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณริมสระเก็บน้ำสาธารณะ (สระตาจุ่น) หมู่ที่ 6 บ้านแก่งหวาย ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักแผ่นดิน  ประจำปี2566
วันที่ 10 สิงหาคม 2566
ณ บริเวณริมสระเก็บน้ำสาธารณะ (สระตาจุ่น) หมู่ที่ 6 บ้านแก่งหวาย

27 กรกฎาคม 2566

ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักแผ่นดิน  ประจำปี2566     วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณริมสระเก็บน้ำสาธารณะ (สระตาจุ่น) หมู่ที่ 6 บ้านแก่งหวาย ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักแผ่นดิน  ประจำปี2566
วันที่ 10 สิงหาคม 2566
ณ บริเวณริมสระเก็บน้ำสาธารณะ (สระตาจุ่น) หมู่ที่ 6 บ้านแก่งหวาย

27 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 4 สยามมกุฎราชกุมาร  วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป   สถานที่  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังจันทร์  ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 4 สยามมกุฎราชกุมาร
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป
สถานที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังจันทร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

21 กรกฎาคม 2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง 3377 (กม.26+800) - บ้านชุมแสง (ตอน 2) หมู่ที่ 1 (รย.ถ.36-045) หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding),องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง 3377 (กม.26+800) - บ้านชุมแสง (ตอน 2) หมู่ที่ 1 (รย.ถ.36-045) หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 กรกฎาคม 2566

????ประชาสัมพันธ์????  เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding),องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

????ประชาสัมพันธ์????
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 มิถุนายน 2566

????ประชาสัมพันธ์ ???? เรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าระดับแรงดัน 22 เควี วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566  เวลา 09.00 น. - 17.00 น. บริเวณ บ้านคลองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

????ประชาสัมพันธ์ ????
เรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าระดับแรงดัน 22 เควี
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
บริเวณ บ้านคลองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

15 มิถุนายน 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง การขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้ในราชการ โดยวิธีการขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง การขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้ในราชการ โดยวิธีการขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

09 มิถุนายน 2566

????ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค???? ????⚡เรื่อง แจ้งเตือนอันตรายที่เกิดจากต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง⚡????,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

????ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค????
????เรื่อง แจ้งเตือนอันตรายที่เกิดจากต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง????

25 เมษายน 2566

????ข่าวสารฝากประชาสัมพันธ์ ชาวสวนทุเรียน???? ????เรียนเชิญชาวสวน "ทุเรียน"???? ????ร่วมประชุมเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานผลการศึกษาความเหมาะสมการบริหารจัดการผลผลิตและเพิ่มมูลค่าของทุเรียน จังหวัดระยอง เพื่อรองรับการขยายตัวทางการตลาด ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สวนคุณประยูร อำเภอแกลง จังหวัดระยอง????,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

????ข่าวสารฝากประชาสัมพันธ์ ชาวสวนทุเรียน????
????เรียนเชิญชาวสวน "ทุเรียน"????
????ร่วมประชุมเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานผลการศึกษาความเหมาะสมการบริหารจัดการผลผลิตและเพิ่มมูลค่าของทุเรียน จังหวัดระยอง เพื่อรองรับการขยายตัวทางการตลาด ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566
เวลา 09.00-12.00 น. ณ สวนคุณประยูร อำเภอแกลง จังหวัดระยอง????

21 เมษายน 2566

????ข่าวสารประชาสัมพันธ์???? ????‍♀️ เรื่องกลไกลการหลอกลวงทางออนไลน์ ????,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

????ข่าวสารประชาสัมพันธ์????
????‍♀️ เรื่องกลไกลการหลอกลวงทางออนไลน์ ????

20 เมษายน 2566

???? ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสาธารณะสุข????      ????โรคอุจจาระร่วงและอาการเบื้องต้น????,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

???? ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสาธารณะสุข????
????โรคอุจจาระร่วงและอาการเบื้องต้น????

19 เมษายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 21  (304 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
3,260
เดือนที่แล้ว
4,269
ปีนี้
34,590
ปีที่แล้ว
37,208
ทั้งหมด
83,168
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 8 86 3,260 4,269 34,590 37,208 83,168 18.206.194.21