ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  จังหวัดระยอง โทรศัพท์ : 0-3866-6531 โทรสาร : 0-3866-6530

นายก

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ไลน์

ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย

รายงานทางการเงิน

จดหมายข่าว เดือน มีนาคม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร

Covid-19

SDGs


1
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไผ่ ภายใต้การบริหารงานของกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และซักซ้อมมาตรการการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

18 มิถุนายน 2564

โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา ,องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,chaumsaeng.go.th

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จัดโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไผ่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่เด็ก คณะครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้สามารถช่วยเหลือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ และเพื่อให้ผู้เข้ารับ การอบรมมีความเข้าใจทักษะวิธีการป้องกัน การระวังตัว การเอาตัวรอด รวมถึงการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น และตระหนักถึงความสำคัญของการปฐมพยาบาล เบื้องต้น โดยทีมวิทยากรทีี่มีความชำนาญจาก สมาคมกู้ภัยบูรพาร่วมใจอำเภอวังจันทร์

05 เมษายน 2564

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (2 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
729
เดือนที่แล้ว
1,387
ปีนี้
729
ปีที่แล้ว
11,370
ทั้งหมด
12,099
ไอพี ของคุณ
3.81.172.77
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 16 45 729 1,387 729 11,370 12,099 3.81.172.77