ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  จังหวัดระยอง โทรศัพท์ : 0-3866-6531 โทรสาร : 0-3866-6530

นายก

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ไลน์

ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย

รายงานทางการเงิน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร

Covid-19

SDGs


จดหมายข่าว

E-service


-:- ????ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค???? ????⚡เรื่อง แจ้งเตือนอันตรายที่เกิดจากต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง⚡???? 
-:- ????ข่าวสารฝากประชาสัมพันธ์ ชาวสวนทุเรียน???? ????เรียนเชิญชาวสวน "ทุเรียน"???? ????ร่วมประชุมเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานผลการศึกษาความเหมาะสมการบริหารจัดการผลผลิตและเพิ่มมูลค่าของทุเรียน จังหวัดระยอง เพื่อรองรับการขยายตัวทางการตลาด ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สวนคุณประยูร อำเภอแกลง จังหวัดระยอง???? 
-:- ????ข่าวสารประชาสัมพันธ์???? ????‍♀️ เรื่องกลไกลการหลอกลวงทางออนไลน์ ???? 
-:- ???? ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสาธารณะสุข???? ????โรคอุจจาระร่วงและอาการเบื้องต้น???? 
-:- ???? ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสาธารณะสุข???? ????โรคพิษสุนัขบ้า???? -อาการเบื้องต้น???? -ขั้นตอนการป้องกัน????‍⚖️ 
-:- ????ข่าวสารประชาสัมพันธ์???? ????เรื่องมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสี ซีเซียม-137????‍♀️ -ข้อควรปฏิบัติหลังการสัมผัส -วิธีป้องกัน -อาการเบื้องต้น 
-:- ข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (กองคลัง) 
-:- ข่าวสารฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า????‍???? จากกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรค???? 
-:- ข่าวสารฝากประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือจากหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์โรคไข้หวัดนกให้ประชาชนรับทราบเนื่องจากทางกระทรวงสาธารณสุขได้รายงานแจ้งว่า เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 พบผู้ป่วยเสียชีวิตจากการติดเชื้อไข้หวัดนกจำนวน 1 ราย สัญชาติกัมพูชา สาธารณสุขอยากแจ้งให้กับประชาชนได้รับทราบ ให้เฝ้าระวังเหตุการณ์และควบคุมและสอบสวนโลกอย่างทันท่วงที เมื่อพบอาการของสัตว์ปีกตายผิดปกติถ้าพบเจอให้รีบประสานโรงพยาบาลหรือสำนักงานสาธารณสุขและปศุสัตว์อำเภอหรือปศุสัตว์จังหวัด 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงจะเรียกผู้ที่มีคะแนนสูงสุดมาทำสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อได้รับความคิดเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดระยอง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้  
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง 
-:- 5 ม.ค. 66 ข่าวสารประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 
-:- 23 ธ.ค. 65 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 
-:- 7 ธ.ค. 65 รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำวน 1 อัตรา 
-:- ประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1อัตรา 
-:- ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 ตำแหน่ง 
-:- ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 1 อัตรา 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
26 พ.ค. 66 นายสมพร วงษ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้มอบหมายงานให้งานป้องกันฯลงพื้นที่ทำความสะอาดล้างถนนและท่อระบายน้ำโรงเรียนบ้านแก่งหวาย
24 พ.ค. 66 นายสมพร วงษ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้มอบหมายงานให้กับพนักงานให้ช่วยปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง โดยตัดแต่งกิ่งไม้และตัดหญ้า
10 พ.ค. 66 นายอัครสิทธิ์ จอมสืบ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ในฐานะเป็นวิทยากรหน่วยการเลือกตั้งที่ 4 ได้จัดประชุมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งผู้แทนราษฏรแก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตำบลชุมแสงและเทศบาล ณ หอประชุมอำเภอวังจันทร์
30 เม.ย. 66 นายสมพร วงษ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง พร้อมด้วย พนักงานองคืการบริหารส่วนตำบลชุมแสง ร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแสดง "รำวงมหาดไทย" ตามกำหนดโครงการเทศกาลถนนผลไม้อำเภอวังจันทร์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ตลาดผลไม้พลงตาเอี่ยม ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
"รำวงมหาดไทย" เทศกาลถนนผลไม้อำเภอวังจันทร์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ตลาดผลไม้พลงตาเอี่ยม
27 เม.ย. 66 คณะผู้บริหารร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและงานป้องกันฯ ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุฤดูร้อน โดยนำกระเบื้องซ่อมแซมหลังคาบ้านให้กับผู้ประสบภัย หมู่1 หมู่2 หมู่5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- 7 ธ.ค. 2565 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2500 ซีซี 
-:- ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรงเรียนบ้านแก่งหวาย ม.6 ต.ชุมแสง  
-:- ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกระชับมิตร ม.1 ต.ชุมแสง 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 
-:- ประกาศ อบต.ชุมแสง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศ อบต.ชุมแสง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้้้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 
-:- ประกาศ อบต.ชุมแสง เรือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (จ่ายขาดเงินสะสม) 
-:- ประกาศ อบต.ชุมแสง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองตาเมือง ม.3 
-:- ประกาศ อบต.ชุมแสง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายใหญ่ไล้บาง ม.6  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำ ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
-:- ประกาศ อบต.ชุมแสง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกครอนกรีต สายแยกทางหลวง 3377 (กม.26+800) บ้านชุมแสง (ตอน 2) หมู่ที่ 6 รย.ถ.36-045 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศ อบต.ชุมแสง เรื่อง ผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายใหญ่ไล้บาง ม.6  
-:- ประกาศ อบต.ชุมแสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติก สายยคลองน้ำเขียว - บ่อทอง ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อส่งน้ำ ซอยใหญ่ไล้บาง ม.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายเขตท่อเมนประปา สายคลองไผ่เชื่อมเทศบาล ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองกะท้อน ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบสระหนอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 
ประกาศราคากลาง
-:- เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกระชับมิตร หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแสง  
-:- เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรงเรียนบ้านแก่งหวาย – โครงการ ประแสร์ (รย.ถ.36-020) หมู่ที่ 6 ตำบลชุมแสง  
-:- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ม.7 
-:- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสุวรรณ ม.8 
-:- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาตาอิ๋น ม.5 
-:- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ สายสันติสุข - เจริญสุข ม.2 
-:- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอย แสงหิรัญ ม.6 
-:- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายทางเข้าซอยคลองสมบูรณ์ ม.6 ม.6 
-:- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ สายคลองน้ำเขียว - บ่อทอง ม.4 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566  
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 
-:- ประกาศ อบต.ชุมแสง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้้้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 
-:- ประกาศ อบต.ชุมแสง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้้้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 อำเภอวังจันทร์ไม่ได้เป็นทางผ่าน เรามีแหล่งพัก แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต หลงรักวิถี ที่นี่คลองไผ่
ตลาดชุมชนบ้านคลองไผ่
แนะนำสถานที่พัก

เอกสารรับรองการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOPระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดระยองปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดระยองระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
429
เดือนนี้
1,799
เดือนที่แล้ว
2,981
ปีนี้
18,262
ปีที่แล้ว
37,208
ทั้งหมด
66,840
ไอพี ของคุณ
34.229.131.158
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 70 429 1,799 2,981 18,262 37,208 66,840 34.229.131.158