ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  จังหวัดระยอง โทรศัพท์ : 0-3866-6531 โทรสาร : 0-3866-6530

นายก

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ไลน์

ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย

รายงานทางการเงิน

จดหมายข่าว เดือน มีนาคม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร

Covid-19

SDGs


ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภา อบต.ชุมแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256413 ส.ค. 2564
2รายงานการประชุมสภา อบต.ชุมแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 256330 เม.ย. 2564
3รายงานการประชุมสภา อบต.ชุมแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี 256316 ธ.ค. 2563
4รายงานการประชุมสภา อบต.ชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 256328 ส.ค. 2563
5รายงานการประชุมสภา อบต.ชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 256324 ก.ค. 2563
6รายงานการประชุมสภา อบต.ชุมแสง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 256322 มิ.ย. 2563
7รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/25637 เม.ย. 2563
8รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/256225 ธ.ค. 2562
9รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/256214 ส.ค. 2562
10รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/256213 มิ.ย. 2562
11รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/25625 มี.ค. 2562
12รายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อลดขั้นตอนหรือปรับปรุงการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 25582 ต.ค. 2557
13รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2553 ครั้งที่ 127 ธ.ค. 2553
14รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2553 ครั้งที่ 224 ส.ค. 2553
15รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.255315 ส.ค. 2553
16รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2553 ครั้งที่ 129 มิ.ย. 2553
17รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.255317 มี.ค. 2553
18รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.255328 ก.พ. 2553
19สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.255322 ก.พ. 2553
20รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2552 วันที่ 11 ธันวาคม 255211 ธ.ค. 2552

12  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
129
เดือนนี้
1,868
เดือนที่แล้ว
2,490
ปีนี้
9,513
ปีที่แล้ว
11,370
ทั้งหมด
20,883
ไอพี ของคุณ
3.215.77.12
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 8 129 1,868 2,490 9,513 11,370 20,883 3.215.77.12