ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  จังหวัดระยอง โทรศัพท์ : 0-3866-6531 โทรสาร : 0-3866-6530

นายก

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ไลน์

ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย

รายงานทางการเงิน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร

Covid-19

SDGs


จดหมายข่าว

E-service


-:- ข่าวสารฝากประชาสัมพันธ์จากงานสาธารณสุข    เรื่อง ไข้เลือดออกและการเฝ้าระวัง 
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้รับเกียรติบัตร การเข้าร่วมดำเนินงาน "ตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน  
-:- ข่าวสารฝากประชาสัมพันธ์ จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง"การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2566" 
-:- ประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นรุกล้ำทางสาธารณะ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นรุกล้ำทางสาธารณะ 
-:- ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักแผ่นดิน  ประจำปี2566 วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณริมสระเก็บน้ำสาธารณะ (สระตาจุ่น) หมู่ที่ 6 บ้านแก่งหวาย  
-:- ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักแผ่นดิน  ประจำปี2566 วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณริมสระเก็บน้ำสาธารณะ (สระตาจุ่น) หมู่ที่ 6 บ้านแก่งหวาย  
-:- ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 4 สยามมกุฎราชกุมาร วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังจันทร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง 3377 (กม.26+800) - บ้านชุมแสง (ตอน 2) หมู่ที่ 1 (รย.ถ.36-045) หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ????ประชาสัมพันธ์???? เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ????ประชาสัมพันธ์ ???? เรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าระดับแรงดัน 22 เควี วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. บริเวณ บ้านคลองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
-:-  ????ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง???? เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง ????รับใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ถึง 15 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ????ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ถึง 15 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล เบอร์ 038666530หรือติดต่อ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงจะเรียกผู้ที่มีคะแนนสูงสุดมาทำสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อได้รับความคิดเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดระยอง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้  
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง 
-:- 5 ม.ค. 66 ข่าวสารประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 
-:- 23 ธ.ค. 65 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 
-:- 7 ธ.ค. 65 รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำวน 1 อัตรา 
-:- ประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1อัตรา 
-:- ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 ตำแหน่ง 
28 ก.ย. 66 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ ในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ บริเวณด้านอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
นายสมพร วงษ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง มอบหมายงานให้งานป้องกันลงพื้นที่มอบวัสดุซ่อมแซมบ้าน (เหตุวาตภัย)ของประชาชน หมู่ที่ 3
25 ก.ย. 66 นายสมพร วงษ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กางเต็นท์และทำความสะอาดจัดเตรียมสถานที่ ณ โรงเรียนบ้านคลองไผ่
22 ก.ย 66 นายสมพร วงษ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง มอบหมายงานให้กองช่างร่วมกับกรมโยธา จังหวัด ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำประแสร์
นายสมพร วงษ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้มอบหมายงานให้กับงานนิติกรลงพื้นที่ตรวจกิจการอันตราย ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 2
นายสมพร วงษ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้มอบหมายงานให้กับงานนิติกรลงพื้นที่ตรวจกิจการอันตราย ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้กและสารเคมีต่างๆ หมู่ที่ 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- 7 ธ.ค. 2565 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2500 ซีซี 
-:- ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรงเรียนบ้านแก่งหวาย ม.6 ต.ชุมแสง  
-:- ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกระชับมิตร ม.1 ต.ชุมแสง 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 
-:- ประกาศ อบต.ชุมแสง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศ อบต.ชุมแสง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้้้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 
-:- ประกาศ อบต.ชุมแสง เรือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (จ่ายขาดเงินสะสม) 
-:- ประกาศ อบต.ชุมแสง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองตาเมือง ม.3 
-:- ประกาศ อบต.ชุมแสง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายใหญ่ไล้บาง ม.6  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำ ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
-:- ประกาศ อบต.ชุมแสง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกครอนกรีต สายแยกทางหลวง 3377 (กม.26+800) บ้านชุมแสง (ตอน 2) หมู่ที่ 6 รย.ถ.36-045 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศ อบต.ชุมแสง เรื่อง ผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายใหญ่ไล้บาง ม.6  
-:- ประกาศ อบต.ชุมแสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติก สายยคลองน้ำเขียว - บ่อทอง ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อส่งน้ำ ซอยใหญ่ไล้บาง ม.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายเขตท่อเมนประปา สายคลองไผ่เชื่อมเทศบาล ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองกะท้อน ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบสระหนอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง 3377 (กม.26+800) - บ้านชุมแสง (ตอน 2) หมู่ที่ 1 (รย.ถ.36-045) หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกระชับมิตร หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแสง  
-:- เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรงเรียนบ้านแก่งหวาย – โครงการ ประแสร์ (รย.ถ.36-020) หมู่ที่ 6 ตำบลชุมแสง  
-:- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ม.7 
-:- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสุวรรณ ม.8 
-:- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาตาอิ๋น ม.5 
-:- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ สายสันติสุข - เจริญสุข ม.2 
-:- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอย แสงหิรัญ ม.6 
-:- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายทางเข้าซอยคลองสมบูรณ์ ม.6 ม.6 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566  
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 
-:- ประกาศ อบต.ชุมแสง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้้้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 
-:- ประกาศ อบต.ชุมแสง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้้้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 อำเภอวังจันทร์ไม่ได้เป็นทางผ่าน เรามีแหล่งพัก แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต หลงรักวิถี ที่นี่คลองไผ่
ตลาดชุมชนบ้านคลองไผ่
แนะนำสถานที่พัก

เอกสารรับรองการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOPระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดระยองปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดระยองระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
135
เดือนนี้
344
เดือนที่แล้ว
4,320
ปีนี้
35,994
ปีที่แล้ว
37,208
ทั้งหมด
84,572
ไอพี ของคุณ
3.237.31.191
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 36 135 344 4,320 35,994 37,208 84,572 3.237.31.191