ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  จังหวัดระยอง โทรศัพท์ : 0-3866-6531 โทรสาร : 0-3866-6530

นายก

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ไลน์

ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย

รายงานทางการเงิน

จดหมายข่าว เดือน มีนาคม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร

Covid-19

SDGs


ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน11 พ.ค. 2564
2หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน11 พ.ค. 2564
3 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร26 มี.ค. 2564
4พระราชบัญญัติการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 254226 มี.ค. 2564
5พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.254326 มี.ค. 2564
6พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.256226 มี.ค. 2564
7พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.253526 มี.ค. 2564
8พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง26 มี.ค. 2564
9พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่26 มี.ค. 2564
10พระราชบัญญัติภาษีป้าย26 มี.ค. 2564
11พระราชบัญญัติโรงแรม26 มี.ค. 2564
12พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.254226 มี.ค. 2564
13พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.254226 มี.ค. 2564
14พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล26 มี.ค. 2564
15ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น26 มี.ค. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
164
เดือนที่แล้ว
1,606
ปีนี้
10,147
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
10,147
ไอพี ของคุณ
54.158.251.104
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 24 21 164 1,606 10,147 0 10,147 54.158.251.104