ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  จังหวัดระยอง โทรศัพท์ : 0-3866-6531 โทรสาร : 0-3866-6530

นายก

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ไลน์

ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย

รายงานทางการเงิน

จดหมายข่าว เดือน มีนาคม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร

Covid-19

SDGs


ลำดับรายการวันที่
1นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ปี 2563-256629 เม.ย. 2564
2ประกาศนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล29 เม.ย. 2564
3ประกาศนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 29 เม.ย. 2564
4แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 25668 เม.ย. 2564
5มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน2 เม.ย. 2563
6ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.25585 มี.ค. 2563
7แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 25633 ม.ค. 2563
8แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561-256330 ก.ย. 2560

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
879
เดือนที่แล้ว
1,549
ปีนี้
5,997
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
5,997
ไอพี ของคุณ
3.238.248.200
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 40 48 879 1,549 5,997 0 5,997 3.238.248.200