ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  จังหวัดระยอง โทรศัพท์ : 0-3866-6531 โทรสาร : 0-3866-6530

นายก

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ไลน์

ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย

รายงานทางการเงิน

จดหมายข่าว เดือน มีนาคม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร

Covid-19

SDGs


ลำดับรายการวันที่
1รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.ชุมแสง จังหวัดระยอง สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 256330 ก.ย. 2563
2งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 256230 ก.ย. 2562
3งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) ประจำปีงบประมาณ 255830 ก.ย. 2558
4งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 255830 ก.ย. 2558
5งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 255830 เม.ย. 2558
6งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 255831 ม.ค. 2558
7ประกาศรายงานรับ-จ่ายประจำปีงบประมาณ 255716 ต.ค. 2557
8งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 255730 ก.ย. 2557
9งบทดลอง(หลังปิดบัญชี) 30กันยายน 255730 ก.ย. 2557
10งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 กันยายน 255730 ก.ย. 2557
11งบทรัพย์สิน 30 กันยายน 255730 ก.ย. 2557
12งบทดทอง (หลังปิดบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 255630 ก.ย. 2556
13ขอส่งงบรายรับ-จ่ายและงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง13 ก.ย. 2555
14ขอส่งงบรายรับ-จ่ายและงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง9 มิ.ย. 2555
15ขอส่งงบรายรับ-จ่ายและงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง6 มิ.ย. 2555
16งบทดลอง 30 กันยายน 255430 ก.ย. 2554
17งบแสดงฐานะการเงิน ปี 255430 ก.ย. 2554

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
879
เดือนที่แล้ว
1,549
ปีนี้
5,997
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
5,997
ไอพี ของคุณ
3.238.248.200
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 40 48 879 1,549 5,997 0 5,997 3.238.248.200