ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  จังหวัดระยอง โทรศัพท์ : 0-3866-6531 โทรสาร : 0-3866-6530

นายก

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ไลน์

ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย

รายงานทางการเงิน

จดหมายข่าว เดือน มีนาคม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร

Covid-19

SDGs


ลำดับรายการวันที่
1งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25649 ธ.ค. 2564
2รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.ชุมแสง จังหวัดระยอง สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 256330 ก.ย. 2563
3งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 256230 ก.ย. 2562
4งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) ประจำปีงบประมาณ 255830 ก.ย. 2558
5งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 255830 ก.ย. 2558
6งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 255830 เม.ย. 2558
7งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 255831 ม.ค. 2558
8ประกาศรายงานรับ-จ่ายประจำปีงบประมาณ 255716 ต.ค. 2557
9งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 255730 ก.ย. 2557
10งบทดลอง(หลังปิดบัญชี) 30กันยายน 255730 ก.ย. 2557
11งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 กันยายน 255730 ก.ย. 2557
12งบทรัพย์สิน 30 กันยายน 255730 ก.ย. 2557
13งบทดทอง (หลังปิดบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 255630 ก.ย. 2556
14ขอส่งงบรายรับ-จ่ายและงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง13 ก.ย. 2555
15ขอส่งงบรายรับ-จ่ายและงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง9 มิ.ย. 2555
16ขอส่งงบรายรับ-จ่ายและงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง6 มิ.ย. 2555
17งบทดลอง 30 กันยายน 255430 ก.ย. 2554
18งบแสดงฐานะการเงิน ปี 255430 ก.ย. 2554

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
129
เดือนนี้
1,868
เดือนที่แล้ว
2,490
ปีนี้
9,513
ปีที่แล้ว
11,370
ทั้งหมด
20,883
ไอพี ของคุณ
3.215.77.12
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 3 129 1,868 2,490 9,513 11,370 20,883 3.215.77.12