ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  จังหวัดระยอง โทรศัพท์ : 0-3866-6531 โทรสาร : 0-3866-6530

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ไลน์

ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย

รายงานทางการเงิน

จดหมายข่าว เดือน มีนาคม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร

Covid-19

SDGs


นายอัครสิทธิ์ จอมสืบ
นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวนวพร เมืองวงษ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายนนทกร แดนจอหอ
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นางสาวมนสิชา โปปัญจมะกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายยุทธชัย โชติพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายปรีดา นาบำรุง
นิติกรปฏิบัติการ


นายอานนท์ โยมญาติ
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ


นางสาวสุภาพร มหาไชย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยปฎิบัติงาน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน


นางดวงพร เผือกนวล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาววราภรณ์ บุญยั่งยืน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางอัญชลี ยืดหยัดชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายอมร ยิ้มรื่น
พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา


น.ส.วัชรินทร์ เจริญพร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายชัชวาล เหมือนจันทร์เชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายนพดล เผือกนวล
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวกาญจนวรรณ สุขสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นางสาววงเดือน อริยสัจ
ภารโรง


นายอำพล เก็บรักษา
ยาม


นายนพดล วันภูษิต
คนงานทั่วไป


นายกิตติพงษ์ สมคิด
คนงานทั่วไป


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
150
เดือนนี้
735
เดือนที่แล้ว
727
ปีนี้
1,911
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,911
ไอพี ของคุณ
18.204.2.146
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 45 150 735 727 1,911 0 1,911 18.204.2.146