ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  จังหวัดระยอง โทรศัพท์ : 0-3866-6531 โทรสาร : 0-3866-6530

นายก

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ไลน์

ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย

รายงานทางการเงิน

จดหมายข่าว เดือน มีนาคม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร

Covid-19

SDGs


นายอัครสิทธิ์ จอมสืบ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
โทร. 096-8955391


นางสาวนวพร เมืองวงษ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
โทร.097-1203619


นางสาวปทุมรัตน์ ไชยเพชร
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวมนสิชา โปปัญจมะกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาวสุภาพร มหาไชย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการว่าง
นิติกรปฏิบัติการว่าง
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ


-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยปฎิบัติงาน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน


ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ/
ชำนาญการ


ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ


นางดวงพร เผือกนวล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาววราภรณ์ บุญยั่งยืน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางอัญชลี ยืดหยัดชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายอมร ยิ้มชื่น
พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบาน.ส.วัชรินทร์ เจริญพร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนายชัชวาล เหมือนจันทร์เชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนางสาวกาญจนวรรณ สุขสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขนางนนทกร บุญเป๋า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายนพดล เผือกนวล
พนักงานขับรถยนต์นางสาวปานใจ สุขเจริญ
คนงาน


นายนพดล วันภูษิต
คนงาน


นายกิตติพงษ์ สมคิด
คนงาน


นายอำพล เก็บรักษา
ยามนางสาววงเดือน อริยสัจ
ภารโรงสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
129
เดือนนี้
1,868
เดือนที่แล้ว
2,490
ปีนี้
9,513
ปีที่แล้ว
11,370
ทั้งหมด
20,883
ไอพี ของคุณ
3.215.77.12
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 8 129 1,868 2,490 9,513 11,370 20,883 3.215.77.12