ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  จังหวัดระยอง โทรศัพท์ : 0-3866-6531 โทรสาร : 0-3866-6530

นายก

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ไลน์

ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย

รายงานทางการเงิน

จดหมายข่าว เดือน มีนาคม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร

Covid-19

SDGsข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศ อบต.ชุมแสง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้้้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 305 กรกฎาคม 2564
ประกาศ อบต.ชุมแสง เรือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (จ่ายขาดเงินสะสม)06 พฤษภาคม 2564
ประกาศ อบต.ชุมแสง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองตาเมือง ม.316 เมษายน 2564
ประกาศ อบต.ชุมแสง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายใหญ่ไล้บาง ม.6 16 เมษายน 2564
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี11 พฤศจิกายน 2563
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี 256311 มิถุนายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองกะท้อน ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 พฤษภาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายเขาตาอิ๋น - ศาลหลวงเตี๋ย ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 พฤษภาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองไผ่-เชื่อมเทศบาลชุมแสง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 พฤษภาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองน้ำเขียว-บ่อทอง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 เมษายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ซอยใหญ่ไล้บาง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 เมษายน 2563
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตท่อเมนประปา สายคลองไผ่เชื่อมเทศบาล หมู่ที่ 3 ตำบลชุมแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)07 เมษายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองกะท้อน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 มีนาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบสระหนองเสม็ดแดง หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)17 มีนาคม 2563
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ่ายขาดประจำปีงบประมาณ 256312 มีนาคม 2563
1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศ อบต.ชุมแสง เรื่อง ผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายใหญ่ไล้บาง ม.6 06 พฤษภาคม 2564
ประกาศ อบต.ชุมแสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)08 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติก สายยคลองน้ำเขียว - บ่อทอง ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)13 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อส่งน้ำ ซอยใหญ่ไล้บาง ม.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)13 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายเขตท่อเมนประปา สายคลองไผ่เชื่อมเทศบาล ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)13 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองกะท้อน ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)02 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบสระหนอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)30 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศรีโสภณ - วังโพลง ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)25 มีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ30 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ม.707 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ05 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายคลองกะท้อน หมู่ที่ 302 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยอินแตง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเขาโอภาส หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 พฤษภาคม 2562
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ม.724 มิถุนายน 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสุวรรณ ม.820 พฤษภาคม 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาตาอิ๋น ม.508 พฤษภาคม 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ สายสันติสุข - เจริญสุข ม.208 พฤษภาคม 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอย แสงหิรัญ ม.629 เมษายน 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายทางเข้าซอยคลองสมบูรณ์ ม.6 ม.629 เมษายน 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ สายคลองน้ำเขียว - บ่อทอง ม.427 มีนาคม 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองกะท้อน ม.327 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบสระหนองเสม็ดแดง ม.126 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายคลองน้ำเขียว-บ่อทอง ม.404 กรกฎาคม 2562
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาตาอิ๋น-เขาฮ่องกง ม.504 กรกฎาคม 2562
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองกะท้อน ม.319 มิถุนายน 2562
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองกะท้อน ม.319 มิถุนายน 2562
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสลสายสุวรรณ ม818 มิถุนายน 2562
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุวรรณ ม.818 มิถุนายน 2562
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 256430 เมษายน 2564
ประกาศ อบต.ชุมแสง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้้้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 107 เมษายน 2564
ประกาศ อบต.ชุมแสง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้้้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 207 เมษายน 2564
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 256431 มีนาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256428 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 256431 มกราคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 256331 ธันวาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256330 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 256331 ตุลาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 256330 กันยายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 256331 กรกฎาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 256005 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) เดือนมีนาคม 256302 เมษายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) เดือนมกราคม 256304 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) เดือนธันวาคม 256208 มกราคม 2563
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
879
เดือนที่แล้ว
1,549
ปีนี้
5,997
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
5,997
ไอพี ของคุณ
3.238.248.200
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 41 48 879 1,549 5,997 0 5,997 3.238.248.200